logo

GDPR - Consimțământ

Acordul explicit al utilizatorului privind colectarea
și prelucrarea datelor sale personale în
conformitate cu Regulamentul General privind
Protecția Datelor.

contact

Stimate beneficiar,

În colectarea acestor date, conform legii, trebuie să vă furnizăm informații despre noi, motivele pentru care colectăm datele și cum le vom utiliza, precum și drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.
Prin aceasta vă solicităm să ne exprimați consimțământul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile specificate aici.
Prin continuarea unei colaborări sau activități cu și în cadrul Asociației de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea sunteți de acord să ne acordați acest consimțământ în vederea scopurilor specificate aici.

Cine suntem?

Asociația de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea – A.R.D.T. Oradea, cu sediul în Oradea, jud. Bihor, str. Iuliu Maniu, nr 7, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 54/A/30.04.2015, având cod fiscal CIF: 34466898, reprezentată legal prin președinte Barabaș Bernard Filip.

Scopul prelucrării datelor personale:

Scopul prelucrării datelor: Datele personale furnizate prin completarea acestui formular vor fi utilizate exclusiv în scopul informării cu privire la oportunități de dezvoltare personală asociate evenimentului înregistrat. Aceste informații includ, dar nu se limitează la, comunicări despre program, sesiuni, prelegeri și orice alte aspecte relevante legate de participarea dumneavoastră la evenimentul respectiv.
Durata stocării datelor: Datele dumneavoastră personale vor fi stocate numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost colectate, conform prevederilor GDPR.
Consimțământul dumneavoastră: Prin completarea acestui formular, vă exprimați consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale conform scopului specificat mai sus. Înțelegeți că puteți retrage acest consimțământ în orice moment, conform procedurilor stabilite în Politica noastră de confidențialitate.
Divulgarea către terți: Datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate sau dezvăluite către terți în absența consimțământului dumneavoastră explicit, cu excepția cazurilor în care acest lucru este impus de lege sau este necesar pentru realizarea scopului declarat.
Drepturile dumneavoastră: Conform GDPR, aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate și opoziție în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa specificată în Politica noastră de confidențialitate.