The Hunt – City Wide Team-building

Oradea

Perioada de derulare

Tuesday, 01 November, 2016

Saturday, 23 January, 2021

Responsabili proiect:

Barabaș Bernard Filip

Grup tinta: Tineret (Elevi, studenți și absolvenți)

Activitati principale

Rezultate estimate