InternStart – Început de Carieră

Oradea

Cetatea din Oradea

Perioada de derulare

Monday, 02 November, 2020

Friday, 04 December, 2020

Responsabili proiect:

Barabaș Bernard Filip - Alina Micle

Grup tinta: Tineret - Grupuri vulnerabile

InternStart – Început de Carieră

Proiect de tineret cofinanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor

Proiectul educațional are drept scop integrarea persoanelor defavorizate, din punct de vedere financiar şi social pe piaţa forţei de munca. Urmărește sprijinirea adolescenţilor proveniți din medii  dezavantajate în ceea ce priveşte educaţia. Soluţionarea problemei se va face prin oferirea de oportunități de formare pentru acești tineri, anume acces gratuit la trainiguri de orientare în carieră, training comunicare & presentation skills, interviul – paşaport pentru angajare şi teamwork & leadership.

Manifestând un interes pentru educaţia nonformală şi orientarea într-un mediu profesonal, proiectul doreşte integrarea persoanelor defavorizate în planul forţei de muncă, prin toate mijloacele posibile. Prioritatea constă în capacitarea şi adaptarea tinerilor din grupurile vulnerabile, ajutându-i să-și formeze un portofoliu de abilităţi, competențe și cunoștințe. Efectele pozitive generate de proiect vizează o perioada lungă de timp, presupunând o mai bună inserție a grupului țintă pe piața forței de muncă, printr-o mai bună adaptare într-un loc de muncă a tinerilor în cauză, generând astfel și efecte de stabilizare a pieţei forţei de muncă.

Aşteptăm o evoluţie considerabilă la adresa participanţilor în urma parcurgerii orelor de training, fiind precedata de perioada de stagiu care le va conferi tinerilor o bună orientare în viitorul mediu de lucru.

Desfășurarea proiectului:

Prima etapă de organizare a proiectului este selectarea grupului țintă, a tinerilor cărora li adresăm activitățile proiectului ,,InternStart – Început de Carieră’’. Tinerii pe care proiectul îi vizează sunt tineri din grupuri vulnerabile, categoria NEETs și tineri instituționalizați, cărora la procesul de selecție li se va solicita un dosar cu acte doveditoare a situației ce îi încadrează în categoriile mai sus menționate ale proiectului.

După procedura de selecție, participanții vor fi împărțiți în grupe de câte 12 beneficiari, care vor urma training-urile propuse de proiectul ,,InternStart – Început de Carieră’’ prin care li se va crea un portofoliu personal de abilități, Curriculum vitae completat corespunzâtor și prin care aceștia vor dezvolta o autobiografie personal.

După finalizarea activităților propuse de proiect, participanții vor avea oportunitatea de a descoperi avantajele și oportunitățile oferite de piața forței de muncă din Oradea cu ajutorul partenerilor proiectului ,,InternStart – Început de Carieră’’ și anume Asociația Firmelor Bihorene și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea. Cu ajutorul partenerilor proiectului participanții vor avea sesiuni de schimburi de experiențe cu tineri antreprenori care să le ofere noi perspective de dezvoltare profesională în cadrul pieței muncii din Oradea.

Asociația de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea prin intermediul proiectului educațional ,,InternStart – Început de Carieră’’ va crea o bază de date cu beneficiarii care au parcurs toate activitățile proiectului și urmărind totodată dezvoltarea profesională a tinerilor pe o durată nelimitată și în același timp asociația va avea rol de consilier și îndrumător pentru tineri cât și pentru reprezentanții beneficiarilor pe chestiuni de carieră.

 

Înscrie-te apăsând pe logo

Activitati principale

Training 1: Orientarea și Gestiunea Carierei

 • Activitatea va avea în vedere identificarea potențialului profesional al fiecărui participant, va urmării să le creeze un portofoliu personalizat prin care să îi ajute pe aceștia să își deschidă noi orizonturi în piața forței de muncă. Participanții vor beneficia de îndrumare profesională în ceea ce privește alegerea unei cariere potrivite, își va cunoaște aptitudinile, competențele și abilitățile, pe scurt își va dezvolta o autobiografie personală care îi va devenii utilă în alegerea unei profesii, chiar și alegerea unor studii de specialitate în viitor.
 • Durata training-ului este de 3 ore estimativ (acesta poate să dureze mai mult depinzând de interactivitatea participanților beneficiari) și se stabilește de comun acord cu grupele de maxim 12 participanți/grup, ora, data și locația unde se vor desfășura activitățile de training.
 • Pentru efectuarea acestui training se va pune la dispoziție ,,InternStart – Început de Carieră’’ cu toate materialele necesare pentru susținerea activității de orientare în carieră. Se vor utiliza materiale consumabile precum hârtie, hârtie de flipchart, post-it-uri, pixuri, markere și pixuri.
 • Acest training este susținut de către psihlogi și formatori în carieră cu experiențe acumulate pe parcursul profesional și prin implicarea în alte proiecte dezvoltate de ARDT Oradea

Training 2: Tehnici de comunicare și Abilități de prezentare

 • Acest training constă în a le oferii tinerilor beneficiari direcți oportunitatea de a se dezvolta personal în aria de comunicare și de a întețele tehnicile pe care le folosim zi de zi, dar utilizate în zona profesională.
 • Scopul acestui training este de ai ajuta pe tineri cum să interpreteze mesajele și interacțiunile de zi cu zi, atât cu persoane la nivel personal cât și profesional, astfel încât beneficiarii vor avea uneltele necesare de analiză și obiectivitate, oferire de feedback potrivit situațiilor atât plăcute cât și mai puțin plăcute, evitarea și gestionarea conflictului prin tehnici de comunicare și cel mai important, creșterea stimei de sine și a nivelului de toleranță.
 • Abilitățile de prezentare sunt unelte necesare atât în viața de zi cu zi cât și în mediul pieței forței de muncă deoarece ajută la dezvoltarea unor relații de colaborare potrivite și de durată, de asemenea sprijină dezvoltarea stimei de sine și reduce impactul emoțional și nivelul de stres, atât la interviul de angajare cât și pe parcursul profesional.
 • Pentru efectuarea acestui training se va pune la dispoziție toate materialele necesare pentru susținerea activității de training în Tehnici de comunicare și Abilități de prezentare. Se vor utiliza materiale consumabile precum hârtie, hârtie de flipchart, post-it-uri, pixuri, markere și pixuri.
 • Durata training-ului este de 3 ore estimativ (acesta poate să dureze mai mult depinzând de interactivitatea participanților beneficiari) și se stabilește de comun acord cu grupele de maxim 12 participanți/grup, ora, data și locația unde se vor desfășura activitățile de training.
 • Acest training este susținut de către formatori și traineri cu experiențe acumulate pe parcursul profesional și prin implicarea în alte proiecte dezvoltate de ARDT Oradea.

Training 3: Teamwork & Leadership

 • Această activitate va ajuta tinerii beneficiari ai proiectului să își dezvolte simțul și spriritul de muncă în echipă prin a îi dezobișnuii de sistemul individualist din mediul de învățământ și să le pună în practică tehnicile de comunicare, abilitățile și competențele utile, dar și de a le ridica nivelul de toleranță în ceea ce privește colaborarea cu alte persoane.
 • Considerăm necesară dezvoltarea abilității de relaționare cu persoanele din echipa din care beneficiarii vor face parte mai devreme sau mai târziu, iar aceste abilități se obțin prin dezvoltarea simțului de leadership în rândul tinerilor.
 • Pentru efectuarea acestui training se va pune la dispoziție toate materialele necesare pentru susținerea activității training-ului propus. Se vor utiliza materiale consumabile precum hârtie, hârtie de flipchart, post-it-uri, pixuri, markere și pixuri. De asemenea pentru evidențierea nevoi de leadership în munca de echipă, avem pregătite diverse materiale pentru activități de tip teamwork și teambuilding, unde participanții vor fi puși în situația de a gândii soluții creative la provocările activităților propriu zise din cadrul workshop-ului.
 • Acest training este susținut de către psihologi și formatori cu experiențe acumulate pe parcursul profesional și prin implicarea în alte proiecte dezvoltate de ARDT Oradea.
 • Durata training-ului este de 3 ore estimativ (acesta poate să dureze mai mult depinzând de interactivitatea participanților beneficiari) și se stabilește de comun acord cu grupele de maxim 12 participanți/grup, ora, data și locația unde se vor desfășura activitățile de training.

Training 4: Interviul – Pașaport spre angajare

 • Scopul acestui training este de a pregătii participanții beneficiari ai proiectului educațional în a se pregătii atât din punct de vedere emoțional și psihologic, cât și pregătirea pentru expunerea propriilor abilități și competențe pentru obținerea unui internship/loc de muncă.
 • Tinerii participanți vor avea informații necesare pentru ași completa în mod potrivit un curriculum vitae care să ajungă ulterior în mână potențialilor angajatori, vor cunoaște necesitățile de pregătire pentru a fi pregătiți de interviul de angajare, vor ști care sunt cerințele la un interviu ce țin de ținută și pregătire dar mai ales cum să își exprime în mod corect cerințele și nevoile atât personale cât și profesionale.
 • Pentru efectuarea acestui training se va pune la dispoziție mapa ,,InternStart – Început de Carieră’’ toate materialele necesare pentru susținerea activității training-ului propus. Se vor utiliza materiale consumabile precum hârtie, hârtie de flipchart, post-it-uri, pixuri, markere și pixuri.
 • Acest training este susținut de către recrutatori și formatori cu experiențe acumulate pe parcursul profesional și prin implicarea în alte proiecte dezvoltate de ARDT Oradea.
 • Durata training-ului este de 3 ore estimativ (acesta poate să dureze mai mult depinzând de interactivitatea participanților beneficiari) și se stabilește de comun acord cu grupele de maxim 12 participanți/grup, ora, data și locația unde se vor desfășura activitățile de training.

Rezultate estimate

În urma activităţilor desfăşurate pe durata proiectului ne aşteptăm la un impact marcant în rândul beneficiarilor. Observându-le dezvoltarea detasată, 72 de tineri vor beneficia de schimburi de experienta in piata fortei de munca, cât şi orientarea spre noi oportunităţi în ceea ce priveşte obţinerea unui loc de muncă. În perioada de stagiu 72 de tineri participanţii îşi dezvoltă tehnica de comunicare, lucru în echipă şi dezvoltare profesională , contribuind astfel la un impact impozant atât asupra propriei persoane cât şi la nivelul comunităţii, prin stimularea creşterii stimei de sine şi ridicarea nivelului de încredere în abilităţile proprii.

Rezultatul categoric vizibil în urma finisării proiectului este dezvoltarea educaţională şi profesională a celor 72 de tineri, susţinerea pieţei de muncă prin popularea acesteia , reducerea abandonului şcolar şi întărirea comunităţii prin elevarea tinerilor.

Impactul proiectului:

Preconizăm două mare efecte (impacte) prin implementarea acestui proiect:

 • În rândul tinerilor beneficiari din grupele țintă va avea ca efect dezvoltarea unor bune relații de colaborare între acesția și asociația ARDT Oradea, echipa acestui proiect și colaboratorii proiectului;
 • Companiile vor conștientiza importanța implicării și investirii de timp și resurse în a cunoaște și informa tineri ai căror situație personal este precară și care necesită sprijinul mediului de afaceri pentru a putea accesa oportunitățile de dezvoltare personală și profesională pentru o viață mai bune, o dezvoltare armonioasă și eficientă, cu repercursiuni favorabile pentru comunitatea din care fac parte ambele părți;

 

Proiect de tineret cofinanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor