InternStart – Început de Carieră

Proiect de tineret cofinanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor

Oradea – Județul Bihor
11 Septembrie 2021 –
07 Decembrie 2021
Barabaș Bernard Filip & Alina Micle

Proiectul educațional are drept scop integrarea persoanelor defavorizate, din punct de vedere financiar şi social pe piaţa forţei de muncă. Urmărește sprijinirea adolescenţilor proveniți din medii dezavantajate în ceea ce priveşte educaţia. Soluţionarea problemei se va face prin oferirea de oportunități de formare pentru acești tineri, anume acces gratuit la training-uri de orientare în carieră, training comunicare & presentation skills, interviul – paşaport pentru angajare şi teamwork & leadership.

Manifestând un interes pentru educaţia nonformală şi orientarea într-un mediu profesonal, proiectul doreşte integrarea persoanelor defavorizate în planul forţei de muncă, prin toate mijloacele posibile. Prioritatea constă în capacitarea şi adaptarea tinerilor din grupurile vulnerabile, ajutându-i să-și formeze un portofoliu de abilităţi, competențe și cunoștințe. Efectele pozitive generate de proiect vizează o perioada lungă de timp, presupunând o mai bună inserție a grupului țintă pe piața forței de muncă, printr-o mai bună adaptare într-un loc de muncă a tinerilor în cauză, generând astfel și efecte de stabilizare a pieţei forţei de muncă. Aşteptăm o evoluţie considerabilă la adresa participanţilor în urma parcurgerii orelor de training, fiind precedată de perioada de stagiu care le va conferi tinerilor o bună orientare în viitorul mediu de lucru.

Descrierea proiectului:

Prima etapă de organizare a proiectului este selectarea grupului țintă, a tinerilor cărora li adresăm activitățile proiectului ,,InternStart – Început de Carieră’’. Tinerii pe care proiectul îi vizează sunt tineri din grupuri vulnerabile, categoria NEETs și tineri instituționalizați, cărora la procesul de selecție li se va solicita un dosar cu acte doveditoare a situației ce îi încadrează în categoriile mai sus menționate ale proiectului.

După procedura de selecție, participanții vor fi împărțiți în grupe de câte 12 beneficiari, care vor urma training-urile propuse de proiectul ,,InternStart – Început de Carieră’’ prin care li se va crea un portofoliu personal de abilități, Curriculum vitae (CV) completat corespunzător și prin care aceștia vor dezvolta o autobiografie personal.

După finalizarea activităților propuse de proiect, participanții vor avea oportunitatea de a descoperi avantajele și oportunitățile oferite de piața forței de muncă din Oradea cu ajutorul partenerilor proiectului ,,InternStart – Început de Carieră’’ și anume Asociația Firmelor Bihorene și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea. Cu ajutorul partenerilor proiectului participanții vor avea sesiuni de schimburi de experiențe cu tineri antreprenori care să le ofere noi perspective de dezvoltare profesională în cadrul pieței muncii din Oradea. Asociația de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea, prin intermediul proiectului educațional ,,InternStart – Început de Carieră’’ va crea o bază de date cu beneficiarii care au parcurs toate activitățile proiectului și urmărind totodată dezvoltarea profesională a tinerilor pe o durată nelimitată, și, în același timp, asociația va avea rol de consilier și îndrumător atât pentru tineri, cât și pentru reprezentanții beneficiarilor pe chestiuni de carieră.

Rezultate estimate:

În urma activităţilor desfăşurate pe durata proiectului ne aşteptăm la un impact pozitiv în rândul beneficiarilor. Observându-le dezvoltarea detasată, 72 de tineri vor beneficia de schimburi de experiență în piața forței de muncă, cât şi orientarea spre noi oportunităţi în ceea ce priveşte obţinerea unui loc de muncă. În perioada de stagiu participanţii îşi dezvoltă tehnica de comunicare, lucru în echipă şi dezvoltare profesională , contribuind astfel la un impact impozant atât asupra propriei persoane cât şi la nivelul comunităţii, prin stimularea creşterii stimei de sine şi ridicarea nivelului de încredere în abilităţile proprii.
Rezultatul categoric vizibil în urma finisării proiectului este dezvoltarea educaţională şi profesională a celor 72 de tineri, susţinerea pieţei de muncă prin popularea acesteia, reducerea abandonului şcolar şi întărirea comunităţii prin elevarea tinerilor.

Impactul proiectului:

  • În rândul tinerilor beneficiari din grupele țintă va avea ca efect dezvoltarea unor bune relații de colaborare între acesția și asociația ARDT Oradea, echipa acestui proiect și colaboratorii proiectului;
  • Companiile vor conștientiza importanța implicării și investirii de timp și resurse în a cunoaște și informa tineri ai căror situație personal este precară și care necesită sprijinul mediului de afaceri pentru a putea accesa oportunitățile de dezvoltare personală și profesională pentru o viață mai bune, o dezvoltare armonioasă și eficientă, cu repercursiuni favorabile pentru comunitatea din care fac parte ambele părți;

Proiect de tineret cofinanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor