GDPR-Consințământ

Stimate beneficiar,

Acest formular cuprinde o informare cu privire la datele colectate de la dumneavoastră.

În colectarea acestor date, conform legii, trebuie să vă furnizăm informații despre noi, motivele pentru care colectăm datele și cum le vom utiliza, precum și drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin aceasta vă solicităm să ne exprimați consimțământul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile specificate aici.

Prin continuarea unei colaborări sau activități cu și în cadrul Asociației de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea sunteți de acord să ne acordați acest consimțământ în vederea scopurilor specificate aici.

Cine suntem?

Asociația de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea – A.R.D.T. Oradea, cu sediul în Oradea, jud. Bihor, str. Iuliu Maniu, nr 7, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 54/A/30.04.2015, având cod fiscal CIF: 34466898, reprezentată legal prin președinte Barabaș Bernard Filip.

Scopul prelucrării datelor personale:

Prin colectarea datelor, vom crea o bază de date cu toți tinerii care interacționează, beneficiază sau solicită servicii și/sau sprijin din partea ARDT Oradea, atât din regiune cât și din România, în vederea urmăririi gradului de satisfacție și feedback a activităților întreprinse împreună pentru îmbunătățirea proiectelor și activităților noastre.

Durata stocării datelor:

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație sau de protecția a datelor de către A.R.D.T. Oradea, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de email: ardt.oradea@gmail.com