The Hunt – City Wide Team-building

Oradea

Perioada de derulare

marți, 01 noiembrie, 2016

miercuri, 21 noiembrie, 2018

Responsabili proiect:

Barabaș Bernard Filip

Grup tinta: Tineret (Elevi, studenți și absolvenți)

Activitati principale

Rezultate estimate